Usluge

Sika Proof A

Sika Proof® A je vodonepropusni sistem koji se sastoji od samolepljivih, kompozitnih, trakastih membrana koje se punim i trajnim lepljenjem koriste za hidroizolaciju temeljnih ploča i drugih podzemnih objekata. Sastoji se od rebraste membrane na bazi fleksibilnog poliolefina (FPO) laminirane mrežom zaptivnog sredstva i netkanim filcom.